ASSOCIACIÓ DE GUÍES I ACOMPANYANTS DE MUNTANYA D´ANDORRA

PALAU DE GEL - CANILLO - Tel. +376 358399 - PRINCIPAT D´ANDORRA - e.mail : agama@andorra.ad

|  PRINCIPAL TITULACIONS  |  ACTIVITATS  |  SOCIS FOTOS  |  ENLLAÇOS | CONTACTEU  |       

 

 

 

PRESENTACIÓ d´A.G.A.M.A

 

L´Associació de Guies i Acompanyants de Muntanya d´Andorra (A.G.A.M.A)va ser creada l´any 1997. Es va posar en marxa gràcies a la col·laboració del Ministeri d´Educació Joventut i Esports del Govern d´Andorra, i a través de l´E.F.P.E.M (Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya).

 

L´any 1998 es crea la plataforma de la Comissió Europea dels Acompanyadors de Muntanya (C.E.A.M), els promotors dels quals van ser els Francesos, conjuntament amb el"Sindicat Nacional dels Acompanyadors de Muntanya" (S.N.A.M). Andorra, va ser membre fundadora d´aquest organisme, mitjançant L´Associació de Guies i Acompanyants de Muntanya d´Andorra (A.G.A.M.A), amb la participació de Suïssa, Itàlia, Bèlgica, Regne Unit i Espanya.

 

L´any 1999, A.G.A.M.A conjuntament amb l´EFPEM, i amb la col·laboració del S.N.A.M i F.F.S (Fédération Française de Spéologie), posen en marxa la primera formació per regularitzar els professionals del país dins de l´àmbit del descens de barrancs.

 

L´any 2002, el "Ministère de la Jeunesse et des Sports" de l´Estat Francès, comunica oficialment , que la formació realitzada a Andorra i reconeguda amb un diploma d´Estat del Govern Andorrà, ha obtingut l'homologació per poder treballar a França, amb igualtat de condicons, que amb un diploma francès.

 

L´any 2003, es creat la Unió d´Associacions  Internacional de Guies Acompanyants de Muntanya (U.A.I.G.A.M.), en una reunió que va tenir lloc el mes de novembre a Suïssa (Champéry) amb la participació d´Andorra (A.G.A.M.A), França (S.N.A.M), Suïssa, Itàlia, Bèlgica, Regne Unit i Espanya.

A l'unificar el logotip per a tots els països el nom serà amb anglès: Union of International  Mountain Leader Associations (U.I.M.L.A) 

 

Els Guies formats a Andorra, estan acreditats per poder portar a terme diferents activitats, depenent sempre de l'oferta i la demanda que genera el país.

 

Així, les activitats que més demanda cobreixen avui en dia els Guíes formats al país són:

            - L´excursionisme

            - Les raquetes de neu

            - El descens de barrancs

            - Les vies ferrates

            - L´escalada

            - Els circuits d´aventura ó parcs acrobàtics en bosc...

 

A.G.A.M.A  s´ha creat amb el propòsit de fomentar i fer respectar en el nostre país la professió i la imatge del Guía i Acompanyant de Muntanya, per tal de poder garantir l´existència d´uns bons professionals, que atenguin les necessitats turístiques, dins del marc de la muntanya a Andorra, amb les màximes condicions de seguretat.

 

Avui dia el col·lectiu format al país supera els 60 professionals, dels quals una trentena exerceixen la professió de forma regular, repartits dins de l´àmbit privat o comunal.

La professió de guia acompanyant de muntanya cada dia es desenvolupa de més en més. Aquesta activitat ofereix interessants perspectives en el sentit d´un desenvolupament durable contribuïn a la diversificació de l´oferta turística.

 

El sector turístic ha d'adaptar-se a una demanda en constant evolució. Aquesta oferta ha de tenir en compte i posar en valor les riqueses naturals, paisatgistes, històriques i culturals de les nostres Valls.

 

Els objectius d'A.G.A.M.A són: permetre la valorització des les noves competències, desenvolupar la professió de guia i acompanyant de muntanya i contribuir a la diversificació de l´oferta turística.

 

________________________________________________________________________________

 

             

________________________________________________________________________________

agama andorra © 2006 tots els drets reservats